Denis Donders

Vice fractievoorzitter

Motivatie politieke activiteit:

Ik ben Denis Donders. Al 4 jaar gemeenteraadslid voor de PVV in de gemeente Venlo.

Ik zet me al 4 jaar in voor het sociaal domein. Alles van jeugdzorg tot ouderenzorg. Met name de jeugdzorg baart ons zorgen. Kinderen die onterecht uit huis geplaatst worden, misstanden in de opvang en het niet zorgen voor passende woningen wanneer de jongeren 18 worden en op zichzelf moeten. Zonder pardon worden deze kinderen op straat gezet en aan hun lot overgelaten. Is dat dan de juiste vervanging voor de ouders? Wij opteren dan ook voor een goede cliëntenraad die zelfstandig moet kunnen werken en voor een onafhankelijke klachtenregistratie.


Al 4 jaar zet ik me in om de hondenbelasting af te schaffen. Een onzinnige belasting die alleen maar bedoelt is om gaten in de begroting te dichten. Echter heeft Venlo al 4 jaar op rij een overschot, en dekkingen die we hebben aangebracht zijn wel overgenomen maar niet gebruikt voor de afschaf van de hondenbelasting.


De veiligheid in veel wijken is door overlast van hangjongeren en drugshandel op straat naar een dieptepunt gezakt. Ook verkeersveiligheid is een groot aandachtspunt waar nog veel in te doen is. Overlast door overbewoning van panden en de daaraan te koppelen parkeerproblemen geeft een onveilige situatie voor jonge kinderen die op straat spelen.


De energietransitie is een onbetaalbare, onzinnige transitie. Windturbines vervuilen de natuur en zijn een gevaar voor vogels en insecten, die door de wieken gedood worden. Ook de vervuiling van de slijtage van de wieken in de omgeving is voor de toekomst een groot probleem. Daarnaast is bij de zonnepanelen niet goed getest of deze door slijtage vervuilend worden. Ondanks het aanbrengen van een onderzoeksgebied en laboratorium die het wil onderzoeken heeft
niet geleid tot een afdoende onderzoek. Nee, Venlo wil liever de inwoners laten betalen mochten ze later vervuilend blijken te zijn…
Dat is wat ons betreft onacceptabel.


Al willen we als PVV wel liever alle daken vol leggen met panelen i.p.v. windturbines, moet het wel veilig gebeuren en niet de kosten ten laste van de inwoners komen.


De komende 4 jaar wil ik me dan ook in blijven zetten voor:


1. Verbetering jeugdzorg maar ook ouderenzorg
2. Verkeersveiligheid en veiligheid in het algemeen
3. Tegen de subsidie slurpende energie transitie maar voor veilige eigen opwekking van energie
4. Het afschaffen van de hondenbelasting


Bent u het met ons eens dat deze belasting afgeschaft moet worden?

Stem dan PVV, lijst 5, nummer 2
Denis Donders

Politiek CV fractielid Denis Donders

Huidige politieke functies:

  • Gemeenteraadslid Venlo

Eerdere relevante politieke ervaring:

  • Buurt bestuurt (stuurgroep voor de wijk Vastenavondkamp)