Venlo: één gemeente, onze gemeente!

Ook tijdens de nieuwe termijn 2022-2026 staat Fractie PVV Venlo klaar voor u.

De Gemeente ligt niet meer aan het infuus. De financiën zijn, dankzij een visieloos bestuur en de gulle giften van de VNG alsook het Rijk, weer op orde. Financieel is de Gemeente Venlo weer gezond!

Het gebrek aan visie en de mislukte samenlevingsagenda hebben het er allemaal niet beter, menselijker en socialer op gemaakt in Venlo. Zes wethouders waren er nodig, maar na het langdurig ziekteverzuim van wethouder Peeters en het vertrek van wethouder Roest bleek het ineens ook te kunnen met vijf wethouders. Dat had ons toch minimaal als Gemeente een ton per jaar gescheeld! Een ton die ingezet had kunnen worden in het verbeteren van de kwaliteit van bijvoorbeeld groenonderhoud.

De afgelopen vier jaren zijn diverse visies besproken. Er is een begin gemaakt aan zowel een parkeerals woonbeleid, hetgeen de komende termijn wederom op onze aandacht kan rekenen. Regionale visies hebben vaak geleid tot wollige teksten met veel speelruimte (of juist niet?). Het is de taak van de Gemeenteraad om bij de Gemeentelijke visies heldere kaders te stellen. Regionale visies zijn niet leidend, maar vormen echter een richting. Met de komst van de omgevingswet gaat de Raad namelijk niet meer over het vaststellen van bestemmingsplannen, maar doet het College dit. De PVV zal zich daarom sterk maken om bij de visies heldere kaders te stellen, opdat het College niet alle bewegingsruimte krijgt om af te wijken.

Daarnaast wil de PVV zich hard maken om besluitvorming inzake maatschappelijk gevoelige thema’s weer naar de Raad te halen. Indien dit kan worden afgedaan middels een omgevingsvergunning is de bevoegdheid immers gedelegeerd aan het College. Dat moet anders, vindt PVV. Geen ongewenste ontwikkelingen meer in de wijk, maar de Raad weer aan zet bij het landen van ontwikkelingen en initiatieven die impact hebben op de wijk!

Waar leggen wij als fractie de focus voor de komende vier jaren?

Het team

Dit is het team dat voor u aan de slag gaat!

Nr. 1: Donald Fijnje (midden)

Nr. 2: Denis Donders (tweede van links)

Nr. 3: Jan Valize (tweede van rechts)

Nr. 4: Frank Hoks (links)

Nr. 5: Ben Westheim (rechts)

Nr. 6: Gom van Strien (niet op de foto)

Nr. 7: Lilian Helder (niet op de foto)