De-islamiseren

In 2020 sprak het moskeebestuur zich uit tegen de komst van een beachvolleybalveld. De moskee staat op een locatie waar sportvelden zijn. De vrijheid om te sporten dient er te zijn, maar daar gaat het niet om. De moskee keurt het af dat er dames kunnen volleyballen in sporttenue, omdat dit in hun optiek te bloot is en daardoor afleidt. Natuurlijk heeft de PVV zich fel uitgesproken tegen deze vrouwonvriendelijke en discriminerende uitlatingen.

Islam discrimineert vrouwen, christenen, Joden. Kortom, vrouwen en alle bevolkingsgroepen die niet-islamitisch zijn. Joden, christenen en alle niet-moslims dienen gehaat te worden en worden in de koran beschreven als apen en varkens (soera’s 2:63–65, 5:59–60, 7:166), als smerig (9:28) en als lieden die door moslims niet als vrienden genomen mogen worden (5:51). Zeventien keer per dag, tijdens hun 5 dagelijkse gebeden, moeten moslims de joden vervloeken en de christenen bespotten (1:7). De plicht van gelovigen om de woorden en gedragingen van Mohammed op te volgen (8:20, 24:56) wordt de soenna genoemd. De islamitische basisschool “Al Andalous” heeft haar lessen gebaseerd op de islam en soenna. Daarmee wordt de kinderen alhier aangeleerd om te discrimineren. 

Wet- en regelgeving komen daarmee in het gedrang alsook de waarden en normen die wij als samenleving hebben opgebouwd in ruim 2000 jaren tijd.

De waarden en normen uit de islamitische soennitische leer staan haaks op onze eigen waarden en normen. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft al in februari 2003 uitgesproken dat dit niet verenigbaar is met onze westerse cultuur. Landelijk loopt de discussie, maar in Venlo komt deze discussie maar langzaam op gang. Deze segregatie draagt allerminst bij aan integratie.

  • Geen nieuwe moskeeën meer; wanneer een moskee gesloten wordt dient deze meteen een nieuwe bestemming te krijgen
  • Geen nieuwe islamitische internaten meer; wanneer een islamitisch internaat gesloten wordt dient deze meteen een nieuwe bestemming te krijgen
  • Geen omgevingsvergunningen voor islamitische bolwerken