Donald Fijnje

Fractievoorzitter

Motivatie politieke activiteit:

Ik ben Donald Fijnje, 60 jaar woon in tegelen, ben getrouwd en heb kinderen.

Ben verder al enkele jaren actief voor de PVV, oa in de provinciale staten. Nu is het zover dat de PVV in de gemeente Venlo mee gaat doen.

De meeste partijen hebben de realiteit al lang uit het oog verloren en doen voorkomen alsof er in Venlo geen problemen zijn die zij zelf hebben veroorzaakt. Onze ouderen en onze jeugd betalen de rekening voor het wanbeleid van het vorige college. Bovendien zijn er ernstige problemen met de veiligheid en criminaliteit. Verder is er in de Gemeente Venlo nog te weinig transparantie op bestuurlijk niveau, dat nu nog vooral “chaotisch” is. Ten slotte is er nog het onderwerp parkeren en het openbare vervoer, waar de Gemeente Venlo de laatste jaren behoorlijk wat steken heeft laten vallen. De PVV wil zich ook in Venlo hard maken om deze problematiek keihard aan te pakken.

De zorg in de Gemeente Venlo ligt aan het infuus. Het zorgtekort loopt de komende twee jaar verder op met dank aan het wanbeleid van het vorige bestuur. Om de ontstane miljoenentekorten op te vangen kan de huidige coalitie korten op de zwaksten in de samenleving, op de ouderen, de mensen die Nederland uit haar as hebben helpen herrijzen, en de jeugd, die onze toekomst heeft. Dit zijn twee zaken waar je volgens de PVV niet op kan en mag bezuinigen! PVV wil dat de kwaliteit van zorg gewaarborgd wordt en er goede zorg zal worden geleverd waar nodig. Wel moet het zorgapparaat efficiënter ingericht worden.

Beëindiging van grote projecten en deze te herzien. Het uitgangspunt hierin is dat de nut en noodzaak voor de burgers wordt aangetoond.

Politiek CV fractielid Donald Fijnje

Huidige politieke functies:

  • Gemeenteraadslid Venlo
  • Fractievoorzitter

Eerdere relevante politieke ervaring:

  • Statenlid Limburg