Jan Valize

Fractieondersteuner

Motivatie politieke activiteit:

Mijn naam is Jan Valize en ik ben geboren en getogen in deze mooie Gemeente.

Als Venlonaar in hart en nieren geloof ik in Venlo en haar potentie om groots te zijn. Al vier jaar lang mag ik namens de PVV gemeenteraadslid zijn in onze prachtige gemeente. In die vier jaren heb ik veel voor u mogen betekenen. Waar het kan, daar zetten wij ons voor in. Zo heb ik mijzelf bijvoorbeeld de afgelopen jaren ingezet voor de transparantie binnen de gemeente en lagere drempels bij de informatievoorziening. Maar ook heb ik mij hard gemaakt voor de gemeentelijke begraafplaatsen, ben ik opgekomen voor het Venlose en onze lokale kernen, onze eigen identiteit, het beachvolleybalveld, het Arsenaalplein en nog vele andere thema's. Maar er is nog zoveel te doen in onze prachtige gemeente.

Voor de komende termijn wil ik dan ook meer aandacht vragen voor deze, alsook andere punten uit ons verkiezingsprogramma, maar ook punten die u bij ons aandraagt en waar wij als Raad verschil kunnen maken. Mijn speerpunten zullen o.a. zijn:

- Het blijven verbeteren van de transparantie en communicatie en toegankelijkheid van de gemeente

- De veiligheid; verbeterslag m.b.t. inzet boa’s

- Dierenwelzijn, Venlo kent nog geen dierenwelzijnsbeleid

- Betere omgang met burgerparticipatie (te veel goede ideeën belanden tussen wal en schip)

- Beter onderhoud van de groenvoorzieningen, wegen, et cetera.

Kortom, vindt u dat ook? Stem PVV! 16 Maart 2022, Lijst 5, Nummer 3. 

Politiek CV fractielid Jan Valize

Huidige politieke functies:

  • Fractieondersteuner

Eerdere relevante politieke ervaring:

  • Gemeenteraadslid 2018-2022