Stichting Ondersteuning PVV-Venlo


Contactgegevens

Via het contactformulier kunt u contact opnemen met Stichting Ondersteuning PVV-Venlo. 

Naam en zetel:

Naam stichting: Stichting Ondersteuning PVV-Venlo
Statutaire zetel: Gemeente Venlo.

FISCAAL NUMMER:

Stichting Ondersteuning PVV-Venlo staat opgenomen onder fiscaal nummer 8588.19.260

Bestuursleden:

Voorzitter:  Fijnje, Donald
Secretaris:  Valize, Jan
Penningmeester: Donders, Denis

Allen te contacteren via het contactformulier.

Grondslag

De stichting streeft het gedachtegoed van de Partij voor de Vrijheid na in de gemeente Venlo.

Doelstelling

  1. De stichting heeft als doel: het geldelijk als anderszins ondersteunen van de fractie van de Partij voor de Vrijheid (hierna te noemen: PVV) in de gemeenteraad van de gemeente Venlo en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
    Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
  2. De stichting beoogt het algemeen nut.
  3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Beleidsverklaring

Vanuit de Gemeente Venlo ontvangt de Stichting de zogenaamde Fractievergoeding. Een vergoeding die, op een basisbedrag na, afhankelijk is van het aantal zetels in de Gemeenteraad van Venlo. Deze inkomsten worden verantwoord aan de gemeente en jaarlijks door de gemeentelijke accountant getoetst. Deze gelden zijn geoormerkt voor activiteiten ter bevordering en ondersteuning van de fractie in de uitvoering van haar taken. Dit omvat activiteiten als trainingen, cursussen, aanbesteding van een onderzoek met een algemeen maatschappelijk nut, het verzorgen van vergaderingen, et cetera. Campagnes maken geen deel uit van deze gelden.

Overige vormen van inkomsten kent de Stichting niet.

Fractie PVV Venlo heeft besloten om geen giften en donaties te accepteren om zo de onafhankelijkheid en objectiviteit van haar gemeenteraadsleden te borgen.

Financiële middelen ten behoeve van campagnes worden individueel door de kandidaten beschikbaar gesteld ten doele van persoonlijke campagnes. Hierbij wordt ook gezamenlijk geld bij elkaar gelegd voor bijvoorbeeld een reclamespotje op de lokale omroep. Het campagnebudget van de Fractie PVV Venlo is derhalve sober van omvang.