Klachtencommissie

Venlo kent geen ombudsman, echter kan men wel terecht bij de nationale ombudsman. De PVV verneemt vaak dat mensen tegen lokale problemen aanlopen. Hetzij bij de WMO, hetzij bij jeugdzorg, hetzij bij een aanvraag voor wat dan ook. Dit wordt nu intern door een klachtencommissie opgepakt en afgehandeld. De PVV vindt het onwenselijk dat een slager zijn eigen vlees keurt en stelt een onafhankelijke commissie voor waar bezwaar en beroep kan worden aangetekend, met registratie van alle klachten ten behoeve van een monitoringstool voor de Raad. Als andere gemeenten dit kunnen, moet Venlo dit zeker kunnen.

  • Invoering onafhankelijke geschillen-/klachtencommissie