Energietransitie

In het kader van de energietransitie komt er veel af op de gemeente. Buiten de RES (regionale energiestrategie) is er de gemeentelijke structuurvisie waarin al het een en ander wordt vastgelegd.

  • Geen subsidieslurpende linkse klimaathobby’s ten koste van de burger

Zonneparken en windparken leiden tot horizonvervuiling. Daarnaast zijn deze niet zo milieuvriendelijk als gepretendeerd wordt. Immers wordt hier landbouwgrond en natuur voor opgeofferd. Zonnepanelen eindigen daarnaast vaak voor het einde van de economische levensduur in de shredder, waar deze tot pulp vermalen worden. Deze materialen worden niet gerecycled.

Windturbines is de PVV liever kwijt dan rijk. Buiten de horizonvervuiling draaien ze vaker niet dan wel. Het leidt niet tot sluiting van de kolencentrales en ze produceren een infrasoon geluid dat zowel mens als dier tot overlast is en diens gezondheid kan schaden.

Daarnaast vergen de turbines bodemstoffen die bij winning leiden tot zware verontreiniging en is de levensduur vrij beperkt.

Waar de PVV wel voor te porren is betreft kernenergie. Kernenergie is schone energie. De EU onderstreept dit en heeft kernenergie inmiddels bestempeld als groene energie.