Openbare Ruimte

Het onderhoud van de openbare ruimte heeft in de Gemeente Venlo de afgelopen jaren het nakijken gehad. Fikse bezuinigingen hebben bijgedragen aan achterstallig onderhoud van de groenvoorziening en de wegen. Ten tijde van stevige vorst wordt er zelfs niet in de kleinere straten gestrooid, met als gevolg dat blikschade onvermijdelijk wordt.

  • Herwaardering van het beschikbare budget t.b.v. onderhoud openbare ruimte & wegen