Dierenwelzijn

Venlo kent geen dierenwelzijnsbeleid. De PVV stelt voor om een dierenwelzijnsbeleid te introduceren binnen de gemeentegrenzen. Denk hierbij aan handhaving bij constatering van dierenmishandeling, betere afspraken met de dierenambulance, een verbod in de APV opnemen voor het onevenredig exploiteren van dieren, et cetera.

  • PVV komt met een initiatiefvoorstel dierenwelzijnsbeleid