Veiligheid (Openbare Ruimte)

Drugsproblematiek

Venlo kent nog steeds een grote problematiek inzake druggerelateerde criminaliteit en ondermijning. Nu Duitsland ervoor kiest om wiet te legaliseren, kunnen wij er in Venlo voor kiezen om de problematiek nog harder aan te pakken, de overlast tegen te gaan en de coffeeshops voor eens en voor altijd uit het straatbeeld te bannen.

N.B. Lachgas wordt nog niet gezien als drug, maar kent soortgelijke eigenschappen als wiet. Het gebruik van lachgas in de openbare ruimte door niet professionals of niet bedrijfsmatige doeleinden dient dan ook nadrukkelijk verboden te worden middels een aanpassing van de APV.

Drugshandel op straat dient met zerotolerancebeleid aangepakt te worden. In geval van jeugdigen betrokkenen dient jeugdzorg ingeschakeld te worden.

  • Zerotolerance drugshandel
  • Sluiting coffeeshops
  • Verbod op nuttiging van lachgas in de openbare ruimten

Handhaving

Handhaving in onze gemeente is een vreemde eend in de bijt. De selectieprocedure voor het werven van BOA’s is ondermaats. Hierdoor wordt het lastig om BOA’s extra bevoegdheid te geven om beter te kunnen handhaven. Dit moet anders. Daadkrachtig optreden met benodigde bevoegdheden en uitrusting is noodzakelijk om overlast de kop in te drukken. Ten slotte is er ook binnen de gemeente veel overlast m.b.t. parkeerproblematiek. Met name in de randwijken rondom de centra staan wagens vaker op de trottoirs geparkeerd dan in een parkeervak. Hierdoor kunnen voetgangers niet over het trottoir, wat nog veel meer problemen met zich meebrengt indien zij mindervalide zijn of gebruikmaken van een scootermobiel.

  • Verbeterslag kwaliteit selectieprocedure BOA’s
  • Uitbreiden bevoegdheden en uitrusting BOA’s
  • Aanpak parkeerproblematiek