Accommodatiebeleid

Het accommodatiebeleid in Venlo spoort voor geen meter. Verenigingen en stichtingen huren ruimte, maar dat is dan tevens een huis van de wijk en een wijkhuis. Vergeet de open inloop niet en het informatie- en adviespunt. Wat is nu nog een accommodatie en hoe hiermee om te gaan?

Dit zijn onduidelijkheden in het beleid, echter is het accommodatiebeleid met name gericht op sportaccommodaties. Wijkaccommodaties blijven daarbij buiten beschouwing. De PVV stelt voor om dit eens helder in kaart te brengen en daar een duidelijk beleid op vast te stellen.  Daarnaast is onduidelijk wie welk deel van de kosten betaalt. Echter krijgen clubs, verenigingen en stichtingen vaak subsidie die vervolgens opgaat aan de huur die de Gemeente int. Dit vergt veel inspanning en onnodige (dure) administratieve handelingen.  

  • Eenduidig accommodatiebeleid
  • Huren en daartoe verstrekte subsidies tegen elkaar wegstrepen